حائز رتبه دوم جشنواره نوآوری های تبلیغی قم در سال 91

مجموعه کتاب های آموزش عقاید
مشاهده بیشتر

مطالعه را دوست دارم

از تفریحاتم مطالعه است
قرآن بهترین کتابی است که تا به حال خوانده ام
آشنایی بیشتر...

گروه 26 هزار نفری دوستان خوب

از کارهای مسعود مردیها
مطالعه بیشتر

تاسیس شرکت ثریا (با انگیزه جهانی شدن)
موفقیت را جهانی دوست دارم

ولی از گوشه ی کوچکی شروع نمودم...
اندکی صبر سحر نزدیک است
مشاهده

پر تلاش به سوی افقی روشن چشم دوخته ام...

ادعایی در کار نیست
من عاشق پیشرفتم... عاشق خدا
آشنایی بیشتر با پروژه ها...

کار و علاقه ای متفاوت...

مدتیست کسب و کار جدیدی را بر پایه رایحه های خوش ایجاد کرده ایم
دیپلمات نام آن کسب و کار است

تحقیق را دوست دارم... مجموعه مقالات من

مشاهده مقالات

مجموعه ترجمه های مسعود مردیها

ترجمه های قابل قبولی در کارنامه ام دارم
مشاهده

مجموعه اشعار و دلنوشته های من

هر از چند گاهی شعری بر زبانم می جوشد و حسی می شکفد
مطالعه اشعار

طراحی را دوست دارم....

زیاد نمی دانم ولی آنچه که می دانم را خود فراگرفته ام!
نمونه کارها

درباره من

کمال گرا هستم و گاهی نیز کمال گرایی خوب نیست!
مطالعه بیشتر
prev
1/11
next

کارهای کوچک ولی عاشقانه من

کارهای کوچکی به لطف خدا انجام داده ام که در زیر بیان داشتم....
همیشه دوست دارم اثر گذار باشم.

گالری تصاویر موفقیت

توانایی ها و مهارت های من...

کم می دونم ولی بابت دانش کم خودم زحمت کشیده ام

 • Word90%
 • Excel60%
 • PowerPoint90%
 • PhotoShop55%
 • Internet90%
 • perfume Knowledge60%
 • Press & Edit90%
 • Management60%
 • English Language70%
 • Translation80%
 • Expression Web20%
 • CorelVideoStudio70%
 • WordPress60%
 • Joomla30%
 • Windows80%
 • Social NetWorks70%
 • Google Groups90%
 • Research90%
 • اهل ایرانم و اصفهانی هستم....
  اما مرزهای جغرافیایی برایم بی معناست...
  همه انسانها هم نوع من هستند و مهم نیست که کجا هستم...

 • 09132080139

 • god_lover@masoodmardiha.ir

 • masoodmardiha.ir