ترجمه

۱۰ خرداد
۱۳۹۶
Switzerland Facts
2 نظرات
۶ خرداد
۱۳۹۶
ترجمه قسمتی از مقدمه کتاب مشرعه بحار الانوار اثر محمد آصف محسنی
3 نظرات
۴ بهمن
۱۳۹۵
7 Negative Effects of P-o-rr-n-tarjome
1 نظرات
۲۹ آذر
۱۳۹۵
هفت رفتاری که می بایست در هم بنیانگذار خود بیابید
1 نظرات
۲۳ آذر
۱۳۹۵
مشاری العفاسی اضفیت الحسن العبقا
1 نظرات
۲۶ مهر
۱۳۹۵
قوانین بازاریابی شبکه ای نوشته ی مایکل گاس (Michael Goss)
1 نظرات
۲۶ مهر
۱۳۹۵
کشف یک دسیسه، نجات از فریب (پیرامون شرکت های هرمی)
1 نظرات
۲۶ مهر
۱۳۹۵
ترجمه کتاب longman grammar of spoken and written english
1 نظرات
۲۶ مهر
۱۳۹۵
ترجمه متن دوچرخه و پایایی شهری (دیوید تاملینسون)
1 نظرات
۲۵ مهر
۱۳۹۵
مسعود مردیها ترجمه
1 نظرات
۲۳ مهر
۱۳۹۵
گروه دوستان خوب
1 نظرات