مسعود مردیها

کارآفرین

طراح سایت

مترجم و مدرس

طراح گرافیک

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

مسعود مردیها

کارآفرین

طراح سایت

مترجم و مدرس

طراح گرافیک

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

نوشته های بلاگ

وجود عشق (مجموعه اشعار مسعود مردیها)

اکتبر 3, 2016 1-- اشعار من
وجود عشق (مجموعه اشعار مسعود مردیها)
وجود عشق

وجود عشق سری رو به آسمان دارد

تنش ز خاک و نگاهی به کهکشان دارد

اگرچه گاه نگاهی به دلبران داریم

بهار عاشقی دنیوی خزان دارد

پریوشان چه حریصانه دلبری کردند

ولی چه عاشقانه دلم رو به آسمان دارد

چه کهربا که فرود آمدست در دل خاک

ولی چه جاذبه ها آسمان عیان دارد

به جبر دور، حضوری ز نفس می خواهم

ولی به علم خطرها که در نهان دارد

جهان عشق را فرا بشر دیدم

چراکه نیل به آن راهی از کران دارد

________________

1393/4/1


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید