نماهنگ ای عشق سروده و دکلمه مسعود مردیها

نماهنگ ای عشق سروده و دکلمه مسعود مردیها


دلنوشته ای را برای همسرم سرودم که دیدم بد نیست نماهنگ آن را درست کنم و به او تقدیم….