بی خبری


من زنده شدم تا خبری از تو بگیرم
افسوس که این راه گرفتارترم کرد

صد پاره شکر لعل لبت بر لبم انداخت
زنهار که آفات دهان تلخ ترم کرد

دائم نظرم سوی لب و خال تو باید
صد حیف که صد دیده مرا شادترم کرد

امید به ایصال تو در من نه جوان است
این بی خبری سوختم و پیرترم کرد

این لحظه ی نایاب چه نایافتنی شد
نالایقی ام در طلبت خوارترم کرد

این می که بنوشیدم و اینک نه خمارم
ناخالصی اش زارتر و زارترم کرد

جامی تو بده پرده نشین از پس غیبت
بیمار شدم، جام تو بیمارترم کرد
____________________________________

سرودن این شعر برای حفظ قافیه و ردیف کمی بیشتر از سایر اشعار کار برد. نمی دونم چرا ولی با اینکه شعر خوبی شد بقیه شعرام بیشتر به دلم هست. هرچند این شعر رو خیلی دوست داشتم.
۱۳۹۶/۰۳/۰۵


 صدای خیلی خوبی ندارم ولی دیدم بد نیست که اشعارم رو با لحنی که خودم مد نظرم بوده بخونم. توی رکوردر ویندوز خوندم. کیفیت خیلی بالایی نداره. بابت صدای خودم هم عذرخواهی


 

 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download