۸ فروردین
۱۳۹۶
anthropology مردم شناسی موزه تاریخ شناسی
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
تراکم مذهب(مجموعه سروده های مسعود مردیها)
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
عرفان دروغین مجموعه اشعار مسعود مردیها
1 نظرات
۳۰ بهمن
۱۳۹۵
سفرنامه علمی ادبی سفر یک روزه به تهران (جشنواره وب و موبایل ایران) 2017
3 نظرات
۲۱ بهمن
۱۳۹۵
بگو کجایی (به سوی تو)
1 نظرات
۲۰ مهر
۱۳۹۵
مسعود مردیها
1 نظرات
۲۰ مهر
۱۳۹۵
مسعود مردیها
1 نظرات
۱۴ مهر
۱۳۹۵
مسعود مردیها
1 نظرات