۸ فروردین
۱۳۹۶
خوب لحظه ها را میبینم چون از ایستگاه آخر ناگزیرم
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
آسمان آبیش را دارد از دست می دهد
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
anthropology مردم شناسی موزه تاریخ شناسی
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
تراکم مذهب(مجموعه سروده های مسعود مردیها)
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
عرفان دروغین مجموعه اشعار مسعود مردیها
1 نظرات
۲۷ اسفند
۱۳۹۵
شعر مادر مسعود مردیها
2 نظرات
۲۲ اسفند
۱۳۹۵
آسمانی نایاب اشعار مسعود مردیها
1 نظرات
۲۱ اسفند
۱۳۹۵
سوالاتی که تیم های استارت آپی باید از هم بپرسند؟
1 نظرات
۲۰ اسفند
۱۳۹۵
هوای پر التهاب مسعود مردیها
1 نظرات