مسعود مردیها

کارآفرین

طراح سایت

مترجم و مدرس

طراح گرافیک

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

مسعود مردیها

کارآفرین

طراح سایت

مترجم و مدرس

طراح گرافیک

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

نوشته های بلاگ

دوره 28 روزه شکرگزاری

اکتبر 7, 2021 متفرقه
دوره 28 روزه شکرگزاری
Rhonda Byrne
28 Days of Gratitude

دوره 28 روزه شکرگزاری

بیست و هشت روز شکرگزاری از کتابی با نام “معجزه” (MAGIC) نوشته ی راندا برن ترجمه ی نفیسه معتکف که (فرزان بهنام) در مهرماه سال 1394 همراه با تجربیات خودش آن را به صورت صوتی در آورد و در کانال تلگرامش با نام “#رادیو_موفقیت” در اختیار تمامی هموطنان و همزبانان قرار داد.
آرزو میکنم که از گوش کردن و انجام دادن تمرینات این برنامه ها بهترین اتفاقات زندگی خود را رقم بزنید. پاینده باشید و سرافراز
با صدای: فرزان بهنام

معجزه شکرگزاری

برای هر روز بر روی تیتر روز کلیک کنید تا متن آن را مطالعه نمایید و سپس صوت مربوطه را گوش دهید

مقدمه + متن شکرگزاری روز اول

✅ تمرین معجزه آسای روز اول
نعمات الهی ات را در نظر بیاور
1- به عنوان اولین کار در صبح، فهرستی ده تایی از نعمات زندگی ات که بابت آنها شاکر هستی،تهیه کن.
2- دلیل شکرگزاری ات را برای هر نعمتی بنویس.
3- برگرد و فهرستت را بخوان، یا در ذهنت یا با صدای بلند.
وقتی به انتهای هر مورد رسیدی، عبارت اعجاز آمیز
🌸خدایاشکرت،خدایاشکرت،خدایاشکرت🌸
را بگو و تا جایی که ممکن است حال و هوای شکرگزاری برای نعمتات را احساس کن.
4- سه مرحله ی اول این تمرین معجزه آسا را هر روز به مدت ۲۷ روز تکرار کن
5- تمرین معجزه آسای فردا را همین امروز بخوان

متن شکرگزاری روز دوم

🌸 تمرین معجزه آسای روز دوم 🌸
☘️ یادداشت شکرگزاری ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- یک یادداشت برای یادآوری شکرگزاری بنویس و آن را کنار تخت خوابت بگذار.
3- امشب قبل از اینکه بخوابی، یادداشت شکرگزاری را در دستت بگیر و در مورد بهترین اتفاقی که امروز برایت افتاد،فکر کن.
4- عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که امروز برایت افتاده،بگو.
5- در تمام ۲۶ روز بعدی، تمرین یادداشت شکرگزاری را تکرار کن.
6- امروز تمرین شگفت انگیز فردا را بخوان

متن شکرگزاری روز سوم

🌸 تمرین معجزه آسای روز سوم 🌸
☘️ روابط خارق العاده ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
2- سه نفر را که رابطه ای بسیار نزدیک با تو دارند،انتخاب کن و عکسی هم از هریک از آنها دم دست بگذار.
3- عکس را مقابل خودت بگذار و پنج ویژگی مورد قدردانی در هر یک از آن افراد را در دفترچه ی روزانه یا کامپیوتر خودت بنویس.
4- هرجمله راباعبارت اعجازآفرین 🌸متشکرم🌸 ،اسم فرد مورد نظر و ویژگی بخصوصی در آن فرد که بابتش قدردان هستی، کامل کن.
5- امروز هر سه عکس را همراه خودت داشته باش یا آنها را جایی بگذار که مدام پیش روی تو باشد.دست کم سه مورد، به عکس ها نگاه کن و با صورت فرد در عکس حرف بزن و با استفاده از عبارت اعجازآفرین 🌸متشکرم🌸 و بر زبان آوردن اسم او ، از آن فرد قدردانی کن. مثلا متشکرم میلاد
6- امشب قبل از اینکه بخوابی،یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد ، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز چهارم

🌸 تمرین معجزه آسای روز چهارم 🌸
☘️ تندرستی خارق العاده ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- روی یک ورق کاغذ یا کارت ،جمله ی زیر رابنویس :
❤️موهبت تندرستی مرا زنده نگه داشته است❤️
3-ورق کاغذ یا کارت را با جمله ی نوشته شده بر روی آن در جایی بگذار که می دانی در طول روز اغلب آن را می بینی
4- دست کم در چهار فرصت ، آن جمله را خیلی آهسته بخوان و از بابت موهبت ارزشمند تندرستی ، تا جایی که می توان حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
5- امشب قبل از اینکه بخوابی،یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد ، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز پنجم

🌸 تمرین معجزه آسای روز پنجم 🌸
☘️ پول خارق العاده ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- بنشین و چند دقیقه ای به دوران کودکی ات برگرد و راجع به آن و تمام چیزهایی که بدون هیچ هزینه ای برایت مهیا شدند،فکر کن.
3- هر خاطره ای درباره ی اینکه پولی برایت خرج شده است به یادت آمد ، کلمه ی اعجاز آمیز 🌸خدایاشکرت🌸 را برای آن مورد از صمیم قلب بگو و آن را احساس کن.
4- یک برگ اسکناس بردار و روی آن برچسبی بزن و با خطی خوانا و درشت رویش بنویس :
🌹 خدایا ، تو را بابت تمام پول هایی که در سراسر زندگی ام دریافت کردم ، شکر می کنم 🌹
5- امروز اسکناس خارق العاده ات را همراه داشته باش و دست کم یک بار در صبح و یک بار در بعدازظهر یا هر چند بار که دلت می خواهد ، آن اسکناس را بیرون بیاور ، آن را در دست بگیر و نوشته ی روی برچسب را بخوان و با تمام وجود خدا را بابت وفور پولی که به تو داده شده است ، شکر کن.
6- بعداز امروز ، این اسکناس خارق العاده را در جایی جلوی چشمانت بگذار تا یادآوری باشد برای تداوم شکرگزاری بابت پول فراوانی که در طول زندگی به تو داده شده است.
7-امشب قبل از اینکه بخوابی،یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد ، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز ششم

🌸 تمرین معجزه آسای روز ششم 🌸
☘️ مثل معجزه عمل می کند ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- امروز که سر کار هستی ، مجسم کن رئیسی نامرئی داری که دنبالت می آید و هروقت که تو موردی قابل شکرگزاری پیدا کنی، آن را یادداشت می کند.امروز وظیفه ی تو این است تا جایی که می توانی موارد قابل شکرگزاری پیداکنی.
3- رئیست را مجبور کن که هرگاه موردی قابل شکرگزاری پیدا کردی، و گفتی
☘️خدارا بابت…………………شکر☘️،
آن را در دفترچه اش بنویسید؛ وتا جایی که می توانی حال و هوای شکرگزاری ات را احساس کن.
4- امشب قبل از اینکه بخوابی،یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد ، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز هفتم

🌸 تمرین معجزه آسای روز هفتم 🌸
☘️ روش اعجازآفرین خلاصی از منفی گرایی ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن
2- مشکل یا وضعیتی منفی در زندگی ات را که دلت میخواهد حل وفصل شود انتخاب کن.
3- فهرستی ده تایی از موارد منفی قابل شکرگزاری تهیه کن
4- در انتهای فهرست خودت بنویس :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت از بابت این راه حل عالی.🌸
5- فقط یک امروز را ببین آیا میتوانی بدون ادای هرگونه حرف منفی سپری کنی؟؟ اگر متوجه شدی که فکر یا کلامت منفی شده است، از روش معجزه آسا استفاده کن.فوری از این کار دست بکش و بگو :
🌸اما من باید بگویم واقعا بابت ……………خدارا شکر می کنم🌸
6- امشب قبل از اینکه بخوابی،یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد ، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز هشتم

🌸 تمرین معجزه آسای روز هشتم 🌸
☘️ مواد معجزه آسا ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- امروز قبل از خوردن و نوشیدن وقت صرف کن و نگاهی دقیق به آنچه می خواهی بخوری یا بنوشی بینداز و عبارت اعجازآمیز 🌸خدایاشکرت🌸 را ادا کن.
اگر دلت بخواهد، می توانی کمی گرد اعجاز روی غذا و نوشیدنی ات بپاشی.
3- امشب قبل از اینکه بخوابی،یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد ، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز نهم

🌸 تمرین معجزه آسای روز نهم 🌸
☘️ جذب کننده ی پول ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- هر قبض پرداخت نشده را بردار، از قدرت اعجاز آمیز شکرگزاری استفاده کن و روی هرکدام بنویس :
🦋 خدایا از بابت پول متشکرم 🦋 و حال و هوای شکرگزاری را برای پرداخت قبض هایت احساس کن ، خواه پول داشته باشی و خواه نداشته باشی.
3- ده قبضی که قبلا پرداخته ای بردار و روی هر کدام عبارت اعجاز آمیز
🦋خدایا شکرت،پرداخت شد🦋را بنویس.بابت پولی که برای پرداخت قبض داشتی ،واقعا حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
4- امشب قبل از اینکه بخوابی،یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد ، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز دهم

🌸 تمرین معجزه آسای روز دهم 🌸
☘️ گرد معجزه آسای سپاسگزاری ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- امروز گَرد معجزه آسا را با تشکر مستقیم یا سپاسگزاری ذهنی، روی ده نفری که خدماتی انجام دادند و تو از آن بهره مند شدی، بپاش.بابت خدماتی که انجام دادند، حال و هوای سپاسگزاری را احساس کن
3- امشب قبل از اینکه بخوابی،یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد ، بر زبان بیاور.
4- امروز تمرین فردا را بخوان چون تمرین روز یازدهم، به محض بیدار شدن تو شروع می شود

متن شکرگزاری روز یازدهم

🌸 تمرین معجزه آسای روز یازدهم 🌸
☘️ صبح شگفت آور ☘️
1- وقتی در روز جدید بیدار می شوی، قبل از انجام هر کاری عبارت معجزه آسای 🌸خدایاشکرت🌸 را بگو.
2- از لحظه ای که چشمانت را باز می کنی تا زمانی که آماده ای بیرون رفتن می شوی، در ذهنت عبارت اعجازآفرین 🌸خدایا شکرت🌸 را برای هرچیزی که به آن دست میزنی یا از آن استفاده می کنی، بر زبان بیاور.
3- امشب قبل از اینکه بخوابی،یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد ، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز دوازدهم

🌸 تمرین معجزه آسای روز دوازدهم 🌸
☘️ افراد خارق العاده ای که باعث دگرگونی شدند ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- در طول روز جایی بی سروصدا پیدا کن و فهرستی از سه نفری که زندگی ات را متحول کردند، تهیه کن.
3- هر دفعه به یکی از افراد داخل فهرست بپرداز و در حالی که با صدای بلند حرف میزنی، به هر یک بگو که چرا از او سپاسگزار هستی و چگونه در مسیر زندگی ات تاثیر گذاشت.
4- امشب قبل از اینکه بخوابی،یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد ، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز سیزدهم

🌸 تمرین معجزه آسای روز سیزدهم 🌸
☘️ به همه ی رویاهایت تحقق ببخش ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- پشت کامپیوتر بنشین یا خودکار و دفترچه ی یادداشت روزانه ات را در دست بگیر و فهرستی از ده خواسته ی برترت تهیه کن. در مقابل هرکدام سه مرتبه🌸خدایاشکرت🌸 را بنویس، طوری که انگار از قبل به خواسته ات رسیده ای.به عنوان مثال،
خدایاشکرت،خدایاشکرت،خدایاشکرت برای…..
3- با استفاده از قوه ی تخیلت به سوالات زیر جواب بده، طوری که انگار قبلا به هر کدام از ده خواسته ات رسیده ای :
الف : وقتی به خواسته ات رسیدی، چه احساسی داشتی؟؟
ب : وقتی خواسته ات تحقق یافت، اولین فردی که به او گفتی چه کسی بود و چگونه به او گفتی؟؟
ج : وقتی خواسته ات انجام شد، اولین کار مهمی که انجام دادی چه بود؟؟
تاجایی که می توانی جزئیات را به ذهنت بیاور.
د : دست آخر، دوباره فهرست خواسته هایت را بخوان و بر عبارت معجزه آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 تاکید کن، طوری که بتوانی حتی الامکان آن را احساس کنی.
ه : اگر دوست داری، صفحه ای ویژه ی《معجزه ها》 درست کن.
عکس هایی را بِبُر و آنها رو به صفحه ی شگفت انگیزت بچسبان و آن را در معرض دید خودت قرار بده. دربالای صفحه، عبارت 🌸خدایاشکرت،خدایاشکرت،خدایاشکرت 🌸 را با خطی درشت و خوانا بنویس.
و : امشب قبل از اینکه بخوابی،یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و عبارت اعجازآفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بابت بهترین اتفاقی که در طول روز برایت افتاد ، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز چهاردهم

🌸 تمرین معجزه آسای روز چهاردهم 🌸
☘️ روزی خارق العاده داشته باش ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- صبح، برنامه های خودت را برای روز و شب خودت تا موقع خواب به طور ذهنی مرور کن. با هر برنامه یا رویداد،عبارت معجزه آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را بگو تا آن کار به بهترین وجه انجام شود.مجسم کن که تو در پایان روز عبارت خدایا شکرت را می گویی و بی نهایت خدارا شاکر هستی چون اوضاع بر وفق مرادت پیش رفته است.
3- بعد از شکرگزاری برای خوب پیش رفتنِ تمام برنامه هایت، با گفتنِ
🌸 و خدایا شکرت بابت اخبار خوشی که به من می رسد 🌸
این تمرین شگفت انگیز را تمام کن.
4- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز پانزدهم

🌸 تمرین معجزه آسای روز پانزدهم 🌸
☘️ به گونه ای شگفت انگیز روابطت را التیام بده ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین
شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- رابطه ای دشوار، دردسر آفرین یا از هم پاشیده را که دلت می خواهد بهبود بخشی، انتخاب کن.
3- بنشین و فهرستی کتبی از ده موردی که درباره ی فرد انتخابی ات بابت آنها شکرگزار هستی، تهیه کن و آن را به این صورت بنویس :
مثلا : علی از تو بابت ……..متشکرم.
4- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز شانزدهم

🌸 تمرین معجزه آسای روز شانزدهم 🌸
☘️ شگفتی و اعجاز در تندرستی ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- زمانی جداگانه در طول زندگی ات را که احساس می کردی سرحال و پرنشاط و بر همه چیز مسلط هستی ،به خاطر بیاور و از صمیم قلب خدا را برای آن اوقات شکر کن.
3- پنج عملکرد بدنت را که سالم هستند در نظر بیاور و برای تک تک آنها خدا را شاکر باش.
4- یک مورد درباره ی بدنت یا تندرستی ات را که دلت می خواهد بهتر شود ،انتخاب کن و مدت یک دقیقه را به تجسم خودت در وضعیت مطلوب جسمانی یا سلامت کامل بگذران.بعد خدا را برای این وضعیت آرمانی شکر کن.
5- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز هفدهم

🌸 تمرین معجزه آسای روز هفدهم 🌸
☘️ چک خارق العاده ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- چک خارق العاده را با مبلغ پولی که دلت می خواهد دریافت کنی ،همراه با اسم و تاریخ روز ،پرکن.
3- چک خارق العاده را در دست بگیر و مجسم کن که در حال خرید چیزی بخصوص هستی که برای تهیه ی آن پولی می خواستی.حال و هوای شادی و شکرگزاری را احساس کن ،طوری که انگار به آن خواسته رسیده ای
4- امروز چک خارق العاده ات را همراه خودت داشته باش یا آن را جلوی چشمانت بگذار.دست کم دو سه بار چک را در دست بگیر و استفاده از پول را برای کاری که می خواستی ،مجسم کن و حال و هوای شکرگزاری را طوری که انگار واقعا در حال انجام این کار هستی ، احساس کن.
5- در پایان امروز ،چک خارق العاده ات را در جایی چشمگیر که هر روز مقابل دید تو باشد ،بگذار.وقتی مبلغ چک را دریافت کردی ،یا هرچیزی که می خواستی از بابت آن پول خرج کنی گیرت آمد ،چکی دیگر با مبلغی جدید برای هر چه دلت می خواهد ،جایگزین آن کن و مراحل دو تا چهار را تکرار کن.
6- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز هجدهم

🌸 تمرین معجزه آسای روز هجدهم 🌸
☘️ فهرست معجزه آسای کارهای انجام دادنی ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- فهرستی کتبی از مهمترین کارهایی که لازم است انجام دهی یا حل و فصل کنی ،تهیه کن و عنوان فهرست معجزه آسای کارهای انجام دادنی را روی آن بگذار.
3- سه تا از مهم ترین موارد فهرست را انتخاب کن و برای هر کدام به طور جداگانه مجسم کن که انجام شده است.
4- برای هر کدام دست کم یک دقیقه وقت صرف کن و بر این باور باش که انجام شده است ؛ در عوض ، حال و هوای شکرگزاری بسیاری احساس کن.
5- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز نوزدهم

🌸 تمرین معجزه آسای روز نوزدهم 🌸
☘️ گام های شگفت انگیر ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- صد گام شگفت انگیز شکرگزاری (حدود ۹۰ ثانیه) در هر روز بردار
3- با هرگامی ،عبارت اعجاز آمیز
🌸خدایاشکرت🌸 را بگو و آن را احساس کن.
4- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز بیستم

🌸 تمرین معجزه آسای روز بیستم 🌸
☘️ اعجاز قلب ☘️
1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :
🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸
و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.
2- ذهن و حواست را بر ناحیه ی قلبت متمرکز کن.
3- چشمانت را ببند و ضمن اینکه ذهنت بر قلبت متمرکز است ،به طور ذهنی عبارت معجزه آفرین
🌸خدایاشکرت🌸 را بگو.
4- فهرست خواسته های برجسته ات را بردار و با خواندن هرکدام از آرزوهایت ،اعجازقلب را تمرین کن.بعد چشمانت را ببند و بر ناحیه ی قلبت تمرکز کن و دوباره به آهستگی بگو 🌸خدایاشکرت🌸
5- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز بیست و یکم

🌸 تمرین معجزه آسای روز بیست و یکم 🌸

☘️ نتایج عالی ☘️

1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :

🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸

و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.

2- در آغاز روز سه مورد یا وضعیتی را که برایت مهم هستند و دلت می خواهد نتایجی عالی داشته باشند، انتخاب کن.

3- فهرستی از سه مورد تهیه کن و هر کدام را طوری بنویس که انگار بعد از انجام شدن آن موارد آن را نوشته ای :
خدایا،تو را از بابت نتیجه ی عالی…………شکر می کنم !

4- همانطور که روزت را سپری می کنی ،سه رویداد پیش بینی نشده ای را که در طول روز پیش آمدند و می توانی بابت پیامد عالی آن خدا را شکر کنی ،انتخاب کن.هردفعه ،چشمانت را ببند و در ذهنت عبارت زیر را بگو و آن را احساس کن.

5- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز بیست و دوم

🌸 تمرین معجزه آسای روز بیست و دوم 🌸

☘️ درست مقابل چشمانت ☘️

1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :

🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸

و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.

2- با آغاز روز،فهرست ده خواسته ی عمده ات را که تهیه کرده ای، بیرون بیاور.

3- تک تک جملات و خواسته های روی فهرستت را بخوان و مدت یک دقیقه تصور کن که به خواسته ات رسیده ای، و تا جایی که می توانی شکرگزاری را احساس کن.

4- امروز فهرست خواسته هایت را همراه خودت داشته باش‌دست کم در دو موقعیت در روز، فهرست را بیرون بیاور و همه ی آن را بخوان و تا جایی که می توانی شکرگزاری را احساس کن.

5- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز بیست و سوم

🌸 تمرین معجزه آسای روز بیست و سوم 🌸

☘️ هوای اعجازآوری که تنفس می کنی ☘️

1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :

🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸

و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.

2- امروز پنج بار از کار دست بکش و به هوای ارزشمندی که تنفس می کنی ،توجه کن.پنج نفس آگاهانه بکش و هوایی را که در بدنت به جریان درآمده است و لذت بازدم را احساس کن.

3- بعداز اینکه پنج بار نفس کشیدی، این عبارت اعجازآفرین رو بگو :
🌸خدایا،تو را بابت هوای اعجازآمیزی که تنفس می کنم،شکر می کنم🌸
تا جایی که می توانی بابت هوای زندگی بخش و ارزشمندی که تنفس می کنی ،خدارا شکر کن.

4- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز بیست چهارم

🌸 تمرین معجزه آسای روز بیست و چهارم 🌸

☘️ عصای خارق العاده ☘️

1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :

🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸

و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.

2- سه نفر را که به آنها اهمیت می دهی و دلت می خواهد در زمینه ی سلامت،ثروت و شادی یا هر سه کمکشان کنی، انتخاب کن.

3- اگر عکس هر سه نفر را داری ،موقعی که مشغول انجام تمرین عصای خارق العاده هستی،عکس آنها را جلوی خودت بگذار.

4- هر بار با یک فرد شروع کن ،عکس او را در دست بگیر ،چشمانت را ببند و یک لحظه مجسم کن که وضعیت سلامت ، ثروت یا شادی آن فرد کاملا روبراه شده است و تو در حال دریافت خبر آن هستی.

5- چشمانت را باز کن و در حالی که هنوز عکس را در دست داری ،آهسته عبارت اعجازآفرین را به زبان بیاور و بگو :
🌸خدایاشکرت،خدایاشکرت،خدایاشکرت از بابت سلامت ،ثروت یا شادی🌸

6- وقتی کارِت را با یک فرد تمام کردی ،سراغ نفر بعدی برو و همین دو مرحله را انجام بده تا اینکه تمرین عصای خارق العاده را برای هر سه نفر تمام کنی.

متن شکرگزاری روز بیست و پنجم

🌸 تمرین معجزه آسای روز بیست و پنجم 🌸

☘️ سر نخ معجزه ☘️

1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :

🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸

و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.

2- امروز حواست به دور و برت باشد و دست کم هفت سرنخ شکرگزاری را از وقایع روزت بگیر.به عنوان مثال ، اگر کسی را با وزن دلخواهت دیدی ، بگو : 《 خدایا، تو را از بابت وزن دلخواهم شکر می کنم. 》

3- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز بیست و ششم

🌸 تمرین معجزه آسای روز بیست و ششم 🌸

☘️ به گونه ای معجزه آسا اشتباهات را به مواهب الهی تبدیل کن ☘️

1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :

🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸

و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.

2- یک اشتباه را که در زندگی مرتکب شدی ،انتخاب کن.

3- از حاصل اشتباهت ،جمعا ده موهبت را که بابت آنها خدا را شکر می کنی ،پیدا کن و آنها را بنویس.

4- برای کمک به اینکه مواهب را پیدا کنی ،از خودت بپرس : از این اشتباه چه درسی گرفتم ؟ موارد خوب ناشی از اشتباهم چیست ؟

5- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز بیست و هفتم

🌸 تمرین معجزه آسای روز بیست و هفتم 🌸

☘️ آئینه ی شگفتی آفرین ☘️

1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :

🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸

و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.

2- امروز هر دفعه که خودت را در آئینه می بینی ،بگو 🌸خدایاشکرت🌸 ، و نسبت به قبل قاطع تر باش.

3- اگر واقعا دل و جراءت داری ،هنگام نگاه کردن به آئینه سه مورد را در خودت که از بابت آنها خدا را شکر می کنی ،بر زبان بیاور.


4- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز بیست و هشتم

🌸 تمرین معجزه آسای روز بیست و هشتم 🌸

☘️ اعجاز را بیاد بیاور ☘️

1- مرحله اول تا سوم تمرین شکرگزاری شماره ی یک (نعمت های الهی) را تکرار کن : فهرستی از ۱۰ موهبتی که داری تهیه کن.
دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بنویس.
فهرستت را بخوان و در انتهای هر نعمت سه بار بگو :

🌸خدایاشکرت.خدایاشکرت.خدایاشکرت🌸

و تا جایی که می توانی برای هر نعمت حال و هوای شکرگزاری را احساس کن.

2- با بر شمردن مواهب دیروز ،اعجاز را بیاد بیاور و آنها را یادداشت کن.از خودت بپرس : دیروز چه اتفاقات خوبی افتاد ؟
سطح دیروز رو کَندوکاو کن تا وقتی از تمام مواهب الهی روز که به یاد آوری یا یادداشت کردی ،احساس رضایت کنی.

3- همانطور که هرکدام را به خاطر می آوری ،صرفا عبارت اعجازآفرین 🌸خدایا شکرت🌸 را در ذهنت بگو‌.

4- بعداز امروز ،تو می توانی این تمرین را به عنوان فهرستی کتبی انجام بدهی یا با صدای بلند یا در ذهنت بگویی :
تو می توانی فهرستی اجمالی از مواهب دیروز که از بابتشان شکرگزار هستی ،تهیه کنی یا فهرستی با جزئیات بیشتر ،و دلیل شکرگزاری ات را بابت آنها بگویی.

5- امشب قبل از خواب یادداشت شکرگزاری ات را در دست بگیر و کلمه ی اعجاز آفرین 🌸خدایاشکرت🌸 را برای بهترین اتفاقی که در طی روز برایت افتاد، بر زبان بیاور.

متن شکرگزاری روز پایانی

🌸 تمرین معجزه آسای روز پایانی 🌸

☘️ توصیه های تمرین معجزه آسا ☘️

1- به منظور خفظ تداوم اعجاز در زمینه های مهم زندگی ات مانند :
شادی
سلامت
روابطت
شغل
پول و مادیات

میتوانی تمرینات ویژه ای را برای هر زمینه، هفته ای یک بار انجام بدهی.
به هرحال ،اگر خواهان افزایش اعجاز در هر زمینه ای از زندگی ات هستی،
باید از طریق تمرین 🌸 شکرگزاری 🌸 زیادتر در آن زمینه،چند روز در هفته بیشتر از خودت مایه بگذاری.

مثال :
اگر ناخوش هستی ،در صورت تمایل هر روز تمرینات معجزه آسای مربوط به تندرستی را انجام بده ؛در غیر اینصورت ،چندبار در یک روز.

خوشحال می شم نظرتون رو در زیر برام کامنت کنید و اگر از این مطلب خوشتون اومد اون رو با دوستان خود به اشتراک بگذارید. اگه دوست دارید زمان منتشر شدن مطلب جدید در سایتم ازون با خبر بشید شماره همراهتون رو در فیلد زیر ثبت کنید. یه پیامک براتون ارسال میشه!

0 0 آراء
رأی دهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات
0
من رو با درج دیدگاه، از نظرتون با خبر کنیدx