ترجمه متن دوچرخه و پایایی شهری (دیوید تاملینسون)

چکیده


دانلود نسخه ورد

ترجمه متن دوچرخه و پایایی شهری (دیوید تاملینسون)

این متن از سفارش های ترجمه ای بوده که هزینشو گرفتم....

دانلود نسخه word
دانلود نسخه انگلیسی