مسعود مردیها

کارآفرین

طراح

مترجم و مدرس

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

مسعود مردیها

کارآفرین

طراح

مترجم و مدرس

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

گالری عکس موفقیت

جملات و سخنان بزرگان رو گاهی با انتخاب عکس طراحی می کنم…

یک دیدگاه بنویسید