مسعود مردیها

کارآفرین

طراح

مترجم و مدرس

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

مسعود مردیها

کارآفرین

طراح

مترجم و مدرس

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

نوشته های بلاگ

روز رهایی (مجموعه اشعار مسعود مردیها)

اکتبر 2, 2016 1-- اشعار من
روز رهایی (مجموعه اشعار مسعود مردیها)
روز رهایی

امروز چون رها شدن از تن مقدر است

پرواز من رها شدن از خاک و پیکر است

هر چند نفس تعلق به خاک داشت

این روح مامنش یک خاک دیگر است

خاکی شدن بهانه ای شد برای صعود

تا بال دهند تو را و پرواز چیز دیگر است

ما را چرا به این عرصه سیر داد

انگار بی بال پریدن مقدر است

ای دوست بهر خاک شدن خلق، خلق نکرده ای

ما را در این سرای حزین خلق دیگر است

آنقدر زینت سرو روی جهان کنی

بس کن که حق حیات تو جای دیگر است

ما را رها مکن در این وادی ای خدا

زیرا که پیکر ما درمانده بی سر است

________

دوران خدمت سربازی

لشکر 14 امام حسین (ع)-1391/9/22


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید