شکر دو نعمت


من نه آنم که به تزویر و ریا آمده ام
من به درگاه تو با بار گناه آمده ام

چون گذشتم ز همه نعمتو از خود بیزار
من به این در ز پی عفو و شفا آمده ام

نعمت خوان تو امروز دگر تنها نیست
من پی شکر دو نعمت به منا آمده ام

هاجر زندگی ام بی منو در دشواریست
در پی ذبح و به امید بلا آمده ام

نا امیدی ز درت شاهرگ گمراهیست
تن لرزان ز خطا با تب و آه آمده ام

نیک میدانی و من خواسته ام طولانیست
از پی حادثه اینجا به پناه آمده ام

 

بیمارستان خانواده
۹۷/۴/۲۴

 


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download