بسیار خوشحالم که با آقای مردیها آشنا شدم و افتخار همکاری رو با ایشون پیدا کردم. به امید اینکه بتونیم آینده این مملکت رو با وجود انسان های متعهد و متخصصی مثل ایشون بسازیم