طی سالیان درازی که آقای مردیها مشغول فعالیت های متعدد هستند افتخار همکاری و مصاحبت با ایشون رو داشتم. کارهاش خدایی از کیفیت عالی و پشتیبانی خوبی برخورداره.

موفق باشه همیشه