نگاهی به آثار

۲۹ آذر
۱۳۹۵
هفت رفتاری که می بایست در هم بنیانگذار خود بیابید
1 نظرات
۲۳ آذر
۱۳۹۵
مشاری العفاسی اضفیت الحسن العبقا
1 نظرات
۱۶ آذر
۱۳۹۵
راهی عادلانه و درست برای تقسیم مالکیت هر شرکت جدید
1 نظرات
۲۶ مهر
۱۳۹۵
قوانین بازاریابی شبکه ای نوشته ی مایکل گاس (Michael Goss)
1 نظرات
۲۶ مهر
۱۳۹۵
کشف یک دسیسه، نجات از فریب (پیرامون شرکت های هرمی)
1 نظرات
۲۶ مهر
۱۳۹۵
ترجمه کتاب longman grammar of spoken and written english
1 نظرات
۲۶ مهر
۱۳۹۵
ترجمه متن دوچرخه و پایایی شهری (دیوید تاملینسون)
1 نظرات
۲۵ مهر
۱۳۹۵
مسعود مردیها ترجمه
1 نظرات
۲۵ مهر
۱۳۹۵
%d8%b3%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%87%d8%a7
1 نظرات
۲۴ مهر
۱۳۹۵
نجوم مسعود مردیها
3 نظرات
۲۴ مهر
۱۳۹۵
مسعود مردیها شرکت
1 نظرات