مردیها

۲۵ اردیبهشت
۱۳۹۶
لحظه ها نایابند (سروده مسعود مردیها - شعر)
2 نظرات
۱۸ اردیبهشت
۱۳۹۶
مصاحبه هم محله اصفهان زیبا - حمیده آذرانی با مسعود مردیها
1 نظرات
۹ اردیبهشت
۱۳۹۶
لحظه عجیبی است!
1 نظرات
۵ اردیبهشت
۱۳۹۶
افسوس از کلماتی که در دیروز ماند و اینک به یاد نمی آید
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
خوب لحظه ها را میبینم چون از ایستگاه آخر ناگزیرم
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
آسمان آبیش را دارد از دست می دهد
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
anthropology مردم شناسی موزه تاریخ شناسی
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
عرفان دروغین مجموعه اشعار مسعود مردیها
1 نظرات
۲۷ اسفند
۱۳۹۵
شعر مادر مسعود مردیها
2 نظرات
۲۲ اسفند
۱۳۹۵
آسمانی نایاب اشعار مسعود مردیها
1 نظرات
۲۰ اسفند
۱۳۹۵
هوای پر التهاب مسعود مردیها
1 نظرات
۳۰ بهمن
۱۳۹۵
سفرنامه علمی ادبی سفر یک روزه به تهران (جشنواره وب و موبایل ایران) 2017
3 نظرات