امروز بیرون از محل کارم منتظر بودم تا تایم کاریم تموم بشه و برم خونه، ناخداگاه از دو تا دختر که داشتند ازون جا رد میشدند شنیدم که یکیشون میگفت: “همه چی داره، خونه داره ماشین داره کارم داره” اونا رد شدند و من کمی به فکر فرو رفتم. لحظه ای این فکر آزارم داد که چه بلایی سر طرز تفکر دختران جامعه ما داره میاد. چرا وقتی جوونی خونه داره ماشین داره و کارم داره میگند همه چی داره؟! نمیخوام این سه موردو زیر سوال ببرم که موارد مهمی هستند ولی چرا اخلاق و منش خوب، سبک زندگی بشردوستانه، اهل ایمان و معرفت بودن، مردانگی و از خودگذشتگی، صداقت و درستکاری و… جزو این همه چی حساب نمیشه؟! وقتی این چیزا برای دخترای جامعه ما همه چی میشه پسرای جامعه هم برای رسیدن به این دختران باید همه چیزو توی اون سه مورد خلاصه کنند. اینجاست که توی یه جامعه همه چیز توی این سه مورد تعریف میشه و جامعه به سمت انحطاط فکری سمت و سو پیدا میکنه و تفکر مادی نگری و سطحی اندیشی در جامعه حاکم میشه. اینجاست که نماز جماعت رفتن و پیشانی پینه بسته هم با اهداف مادی ایجاد میشه. اینجاست که والدین به ظاهر دین دار و معرفت محور، حاضر نیستند دخترشون رو به ازدواج جوانان سالم و ارزشی در بیاورند و در ساخت یه زندگی کمکشون کنند. اینجاست که شیعیان دو آتیشه و مدعیان و طرفداران ساده زیستی امام علی بین یه دوراهی قرار میگیرند.
در یک کلام مردم ما حس خوب و کمال رو توی چیزایی منحصر کردند که واقعا همه چیز نیست.
کاش طرز تفکرمان تغییر کند، کاش…