مسعود مردیها

کارآفرین

طراح

مترجم و مدرس

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

مسعود مردیها

کارآفرین

طراح

مترجم و مدرس

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

نوشته های بلاگ

بنرهای مذهبی

بنرهای مذهبی

نمونه کارهای طراحی های مذهبی انجام گرفته توسط مسعود مردیها


برچسب:
یک دیدگاه بنویسید