تالیف مجموعه جزوات آموزش زبان انگلیسی (پیش دانشگاهی)

Project details

تالیف مجموعه جزوات آموزش زبان انگلیسی (پیش دانشگاهی)


 با توجه به اینکه در طول سالیان دراز تدریس زبان بسیاری از مخاطبین من دانش آموزان دوران راهنمایی و دبیرستان نیز بوده اند، برای خودم این نیاز را احساس می کردم که برای این مقطع اقدام به تالیف جزوات آموزشی نمایم.