تالیف مجموعه جزوات آموزش زبان انگلیسی (دوره دبیرستان)

Project details

تالیف مجموعه جزوات آموزش زبان انگلیسی (دوره دبیرستان)


با توجه به اینکه در طول سالیان دراز تدریس زبان بسیاری از مخاطبین من دانش آموزان دوران راهنمایی و دبیرستان نیز بوده اند، برای خودم این نیاز را احساس می کردم که برای این مقطع اقدام به تالیف جزوات آموزشی نمایم.این مجموعه کتاب ها حاصل چندین سال تجربه آموزش به دانش آموزان این مقطع است.