کشف یک دسیسه، نجات از فریب (پیرامون شرکت های هرمی)

تحقیقی مفصل پیرامون شرکت هرمی گاما و فهم موشکافانه از کلاهبرداری آنها

کشف یک دسیسه، نجات از فریب (پیرامون شرکت های هرمی)
در سال های دور به شرکتی هرمی گاما دعوت به کار شدم. سن و سالی نداشتم و پشتکار فراوانی هم در خودم می دیدم. طرح های ارائه شده هم واقعا وسوسه کننده بود. اما ازونجایی که معمولا مسائل رو دقیق و بی نقص سعی دارم بررسی کنم به حرف دعوت کننده که یکی از رفقام بود اعتماد نکردم و خودم دست به کار تحقیق شدم. تو فرآیند تحقیق اول به کار امیدوار شدم و تا اعتماد کامل پیش رفتم ولی بعد با تحقیقات بیشتر مطمئن شدم که کار کلاهبرداریه و سریعا خودم رو از سیستم خارج کردم. دوستان منو ملامت می کردند و با غرور خاصی کارو ادامه دادند ولی بعدها متوجه صحت تحقیقات بنده شدند و کار از کار گذشته بود... همگی متضرر شدند. خدا رو شکر که من اعتبار و آبروم رو در این سیستم ها از دست ندادم.
در این فرآیند اقدام به ترجمه اسناد بین المللی و سایت گاما کردم و تحقیقات جامعی رو در این زمینه داشتم. مکاتباتی هم با شرکت های مدعی داشتم و پاسخی دریافت نکردم. در زیر اسناد و تحقیقات انجام شده رو ارائه می دهم....
**********************************

دانلود کل مجموعه اسناد در قالب یک فایل

متن ترجمه کامل وب سایت گاما


دانلود کل مجموعه اسناد در قالب یک فایل

اسناد ترجمه شده بانک HSBCدانلود کل مجموعه اسناد در قالب یک فایل