استارت ترجمه کتاب longman grammar of spoken and written english

Blog page
سالها پیش نیت کردم که کتاب longman grammar of spoken and written english رو ترجمه کنم. تعداد صفحاتش خیلی بود و به دلایلی نتونستم ادامه بدم. در زیر مقدمه ترجمه شده توسط خودم رو قرار می دم باشد که روزی بشود این پروژه رو ادامه داد. لینک دانلود این کتاب به زبان اصلی رو هم در پایان قرار دادم.

longman-grammar-of-spoken-and-written-englishمعرفی:کتاب گرامر لانگ من

هر زمان که ما می نویسیم یا سخن می گوییم با هزاران انتخاب روبه رو هستیم نه تنها انتخاب در گفته های ما بلکه در چگونگی بیان آن .لغات و قواعدی که ما برای بیان استفاده می کنیم تحت تاثیر عواملی از قبیل دلیل برقراری ارتباط ،متن،مردمی که قصد برقراری ارتباط با آنها را داریم و همچنین اینکه ما داریم می نوسیم یا صحبت می کنیم.همه این انتخاب ها الگوهای منظم کاربرد در انگلیسی را موجب می شود.

به صورت سنتی چنین الگوهایی مشمول چتر قواعد زبان نبوده اند.بیشتر قواعد زبانی بر ملاحظات ساختاری تمرکز داشته اند:کار اصلی آنها فهرست سازی و توصیف حالت و معنای ساختارهای قواعدی بوده تا چگونگی کاربرد واقعی آنها در مباحثات نوشتاری و گفتاری.تا اندازه ای تاکید محدود کننده توصیفات مربوط به گذشته( بدلیل اینکه قواعد به صورت مطالعه ساختارها تعریف شده است) به آسانی موجود بوده است.

اما نادیده گرفتن کاربرد، بدلیل کمبود اطلاعات کافی راجع به الگوهای واقعیِ حالت های زبانی در جهان واقعی (یعنی ارتباطات بین عامه مردم) همواره بوده است.

کتاب قواعد انگلیسی گفتاری و نوشناری لانگ من (LGSWE) کاربرد واقعی حالت های قواعدی در انواع متنوع زبانی در زبان انگلیسی را توصیف می کند:مکالمات پایه ،افسانه،زبان روزنامه نگاری و نثر دانشگاهی .هرکدام از این تنوعات یک سبک زبانی (روش بیان با استفاده از درجه رسمی بودن لغات و قواعد و تلفظ) نامیده می شود،و هر نمونه زبانی گسترده از یک سبک زبانی یک متن را تشکیل می دهد.بسیاری از متون در نوشتار میانه قرار دارند:مثلاً یک مقاله علمی ،یک گزارش روزنامه ای،یک کتاب درسی تاریخی یا یک رمان.بقیه متون ریشه در کلام دارند:برای مثال مکالمات رودررو ، سخنرانی –اگرچه متون گفتاری پیش از تحلیل زبانی باید برروی کاغذ نوشته شوند.در رخدادهای طبیعی هستند که متون رخ می دهند و در پس زمینه گفتاریشان فهمیده می شوند متونی که همه عوامل زبانی ،موقعیتی،اجتماعی،روان شناسی و عملی را شامل می شود که این عوامل تفسیر هر نمونه از زبان را در کاربرد واقعی تحت تاثیر قرار می دهد. مجموع ای از متون گفتاری و شنیداری که توسط بر مبنای یک سبک زبانی تنظیم شده و برای سایر ملاحظات کلامی جمع آوری شده، شامل مجموعه ی متون می باشد.

LGSWE یک مشی مبتنی بر متون را اتخاذ می کند. و این بدین معناست که توصیفات قواعدی مبتنی است بر الگوهای ساختار و کاربرد مورد استفاده در مجموعه بزرگ متون گفتاری و شنیداری که به صورت الکترونیکی ذخیره شده است و قابل جستجو توسط رایانه می باشد.متونی که برای کتاب حاضر استفاده شده شامل بیش از ۴۰ میلیون کلمه در متن و ۶ سبک بیانی متفاوت می باشد.بخش ۴/۱ و ۵/۱ طراحی و ترکیب این متون را در جزئیات بیشتر بیان می کند.

این کتاب بوسیله کنکاش الگوهای زبانی که واقعاً توسط گویندگان و نویسندگان در اواخر قرن بیستم مورد استفاده است توصیفات قواعدی قبلی را تکمیل می کند.توصیفات این کتاب نشان می دهد که ساختار و کاربرد، جنبه های مستقلی از زبان نیستند؛لازمه تحلیل هرکدام فهم چگونگی عملکرد واقعی قواعد انگلیسی در ارتباطات روزمره گویندگان و نویسندگان می باشد.اگرچه که قواعد ابتداءً در طول خطوط ساختاری تنظیم شده است.توصیفات نه تنها بر ویژگی های رسمی خود بلکه بر کاربرد این ساختارها تاکید می کنند.

تمرکز ما بر کاربرد بعدی کامل و اضافه از توصیفات قواعدی تشکیل می دهد؛چیزی که برای ارتباط واقعی زبانی به عنوان فهرست ساختاری ارکان ساختارها مهم می باشد.با اتخاذ مشی مبتنی بر متن،LGSWE الگوهای کاربرد در روش های داده محوری که تا اخیراً امکان پذیر نبوده اند.

این بخش اهداف مجزای LGSWE به ضمیمه منابع متنی و تکنیک های تحلیلی مورد استفاده برای رسیدن به آن اهداف را بیان می کند.بخش ۱/۱/۱ بحثی راجع به اهداف اصلی در بردارد.بخش ۲/۱ توضیحی است برای اثر متقابل بین ساختار و کاربردی که شالوده LGSWE را تشکیل می دهد.بخش ۳/۱ معرفی عامل اصلی مرتبط با کاربرد-تمایز گویش و سبک بیانی  در انگلیسی –می باشد و تاکید زیاد LGSWE را بر تفاوتات سبک بیانی بحث می کند. بخش ۴/۱ بر ارائه تنوع متونی که ما استفاده کردیم بحث می کند.بخش ۵/۱ توصیفی جزئی از مقوله های بیانی اصلی در متون را تهیه کرده است….(ادامه متن در حدود یک پاراگراف )

اهداف اصلی LGSWE

کتاب حاضر نوع جدیدی از بررسی توصیفی و توضیحی از شرح قواعد زبان انگلیسی است.این کتاب از نوعی فن شناسی(تکنولوژی)امروزی برای ترسیم قلمروهای جدید با تفکیک بالای جزئیات استفاده می کند.علاوه بر این تصویری کلی در رابطه با کل نظام ارتباطی زبان انگلیسی ارائه می دهد.

LGSWE نه تنها محدوده حالت های قواعدی در زبان را توصیف می کند بلکه کاربرد واقعی هر حالت اصلی را بیان می کند.کتاب حاضر طرق مختلف کاربرد حالات ،دامنه کاربرد آن حالت،و تغییر پذیری آن در رابطه با حالت های دیگر را مد نظر دارد. همچنین عواملی که مغایرت ها را تایید یا رد می کند در این کتاب آورده شده است.

منظور از حالت های قواعدی ،هرچیزی است که در متن دیده شود و بتوان به آن یک توصیف زبانی اختصاص داد.حالت ها شامل :رده ی لغوی مثل اسم یا حرف اضافه ،الگوهای ساختاری مثل فاعل –فعل –مفعول،مقوله های گروه اسمی و جمله مثل گروه اسمی فعلی و جملات قیدی زمانی و سایر تمایزات ساختاری مثل جنبه استمراری و مصدریت .ریخت شناسی ،لغت شناسی و مقوله های معنایی جهت دار نیز آورده شده است مثل حالت های توصیف شده کمیتی مانند نسبت نشانه های تایپی۱/۲/۲٫هدف کتاب مطالعه راه های مختلفی است که در هرکدام حالت های قواعدی در کاربرد واقعی رخ و بازرخ دارد.

مطالعات ما نشان می دهد که بسیاری از تفاوت ها بین حالت ها بسیار قاعده مند است :متکلمین یک زبان در ریخت شناسی لغت ،خود لغت و قواعدی که به تعداد عوامل متنی زبانی و غیر زبانی بستگی دارد ،گزینش می کنند.اجزای مهم متون موقعیتی شامل هدف برقراری ارتباط ،حالت فیزیکی(گفتاری یا نوشتاری) ،شرایط محیطی تولید،ویژگی های جمعیتی نویسنده یا گوینده می باشد.الگوهای تفاوتی که با این عوامل مشارکت می کنند می توانند نسبت به دو تفاوت اصلی زبانی تحلیل شوند:گویش یا تنوع مشارکتی با گروه های متنوع متکلم،و حالت های بیانی یا تفاوت های تعریف شده موقعیتی .

LGSWE در نظر دارد برا هر دو ساختار و کاربرد حالت های قواعدی زبان توصیفی کامل ارائه دهد. بدینسان برای بیشتر حالت های زبانی وتفاوت های ساختاری هر معنی ما تحقیقات تجربی را برای فهم بهتر استفاده چگونگی این حالت ها و اینکه چرا یک حالت از میان حالت های مربوط دیگر انتخاب می شود، انجام داده ایم.به طور مشخص LGSWE شامل:

توصیفات ساختاری:

۱-تمام واحدهای قواعدی اصلی و ساختارها در زبان ،بحث بر سر ساختارهای داخلی آنها و نقش های خارجی در ساختارهای بالاتر و معنا

۲-محدوده مغایرت ها برای هر ساختار (مثلاً محدوده انتخاب هایی که تاثیر ارتباطی یکسانی دارند ؛ببینید۳/۲/۱)

۳-مقایسه حالت های ساختاری ای که به صورت نمونه ای در نقش های قواعدیشان مرتبط اند.(انواعمختلف جملات متممی ،توصیف گر های

اسمی ،و قیود)

توصیف الگوهای کاربرد:

۱-نویسندگان و متکلمین معمولاً چه چیز را استفاده و چه چیز را به ندرت به کار می برند(فراوانی حالت های مختلف)

۲-توزیع حالت های قواعدی در سبک های بیانی۱/۲/۱

۳-توزیع حالت های قواعدی در رابطه با حالت های دیگر :

الف-شراکت حالت های قواعدی با گروه مشخصی از لغات۲/۲/۱

ب-حالت مرجح تفاوت های قواعدی در متون مشخص کلامی۳/۲/۱

ج-تفاوت گویش ها(امریکایی و بریتیش ۲/۳/۱

منبع ضروری برای دسترسی به این اهداف منبع الکترونیکی عظیمی از استفاده طبیعی زبان است:مجموعه ای از متون.در واقع تحلیل متون برای شرح ساختار و کاربرد امری ضروری بود.در ۲/۱ ما بحثی جامع تر درباره جنبه های کاربرد در LGSWE تهیه کرده ایم در حالی که در  ۶-۸/۱ مسائل روش شناسی مرتبط با روش متن- پایه ارائه شده است.

۲/۱ ساختار و کاربرد در قواعد انگلیسی

قواعد از منظر های مختلفی قابل مطالعه است.یک تفاوت اساسی در این است که ایا اهداف ابتدایی تئوری هستند یا توصیفی.مطالعات با گرایش تئوری بر کشف اصول مشخص انتزاعی تمرکز دارد که در ارتباط با مدل شایستگی زبانی معمولاًقواعد گرامری کمی را عمیقاً بررسی می کنند.در مقابل مطالعات توصیفی (مثل مطالعات ما)تلاش در تهیه ویژگی های جامع تری از پدیده های قواعدی در زبانی مثل زبان انگلیسی دارد.

در میان قواعد با گرایش توصیفی،تفاوت های بیشتری وجود دارد.یکی از این تفاوت ها شمولیت و سطح جزئیات است؛کتاب های قواعدی اندکی توصیف جامع از قواعد انگلیسی را ارائه داده اند.یک برتری مرتبط به قلمرو قواعد اهمیت می دهد.و این در حالی است که برخی مطالعات تنها ساختارهای نحوی را شرح می دهد و برخی دیگر همچنین شامل تاریخ تحولات لغت  و حد فاصل بین قواعد و دیگر سطوح زبان از قبیل آواشناسی ،قاموس لغت و معنا شناسی می باشند.

در LGSWE مشی ما توصیفی و همچنین در ورای آن  تجربی است.هدف ما جامعیت به حد امکان بوده است.البته با توجه به این که حتی در کتابی به این اندازه شمولیت همه موارد امکان پذیر نیست.برای اجتناب از اشغال فضای زیاد به منظور تعدیل یک چهارچوبه ی توصیفی ما بر توصیفا قبلی انگلیسی اتکا کرده ایم و مرهون قواعد شناسان گذشته و حال می باشیم.

به صورت جزئی ،چهارچوبه توصیفی و واژگان فنی ِ LGSWE از Quirk  و سایرین پیروی می کند.کتاب قواعد جامع زبان انگلیسی CGEL (لانگ من ۱۹۸۵). CGELجزئی ترین قواعدی است که تا به حال نوشته شده است و نظام قواعدی آن رواج زیادی در استفاده در کتاب های قواعد دیگر،کتب درسی و انتشارات دانشگاهی و علمی پیدا کرده است.جاهایی که ما از روش CGEL جدا شده ایم دلایل مشخصی دارد .برای مثال لغت complement (1/11/3 فصل ۹) در LGSWE در معنای وسیعی که در سنت آمریکایی جاافتاده است و تقریباً معادل کلمه complementation در CGEL می باشد..برای پرهیز از سردر گمی این معادل را برگزیدیم و به جای subject complement در  CGEL کلمه subject predicative را در این کتاب برگزیدیم.

هدف برجسته استفاده از مقوله ها و لغاتی است که برای طیف وسیعی از کاربران قواعد آشنا و اعتراض ناپذیر است.بدلیل اینکه CGEL از لحاظ ریخت شناسی لغت پیرو سنت قدیم است و عموماً در انتخاب لغات و مقوله های قواعدی از سنت آگاه پیروی می کند ما به ندرت از چهارچوبه ی آن فاصله گرفته ایم.

گرامر توصیفی به گستره عملکرد ارتباطی و کاربرد ساختارهای ویژه اهمیت می دهد.در این کتاب سعی بر تاکید به طور مساوی بر توصیفات ساختاری و کاربردی شده است.ما از روش های متون تجربی برای کشف جنبه های قواعد در هر دو قلمرو استفاده کرده ایم.

با مطالعه متون قابل اعتماد ،تحلیل متنی ساختار قواعد می تواند پرده از ویژگی هایی بردارد که قبلاً مشخص نبوده اند.برای مثال ما متوجه شدیم که گویندگان در طول سخن قواعد پیچیده ای را به کارمی برند و این در حالی است که می گفتند برای مکالمه قواعد زیادی مورد نیاز نیست.مثالی از این نوع کاربرد مکالمه ای ساختارهای پیچیده جملات ربطی با شکافی عمیق که جاسازی شده است،می باشد:

There is so many things {that I want to learn<….>}.

That’s the bit {that we don’t tend to know so much about<…>}

شکافی که یک گروه اسمی به طور عادی در آن باید بیاید با این علامت<…> نشان داده شده است در هر دو مثال آن از ابتدای جمله ربطی بوسیله ی ساختار پیچیده دو فعلی جداشده است…(قسمتی از متن)

از طرف دیگر حالت های قواعدی محاوره ای غیر صریح برخی اوقات در نوشتار رسمی دانشگاهی رایج می شود.برای مثال وقتی از یک جمله ربطی با هسته اسمی way استفاده می شود نویسنده دانشگاهی ممکن است از ترکیب حرف اضافه +ضمایر موصولی (in which) این حالت صریحاً چگونگی اتمام way با جملات ربطی را نشان می دهد مثل:

The way{in which this happen}gives important information on the inner organization.

اگرچه با تحقیق بر روی متون فهمیدیم که نویسندگان متون رسمی و فنی به طور عادی هم ضمایر موصولی و هم حرف اضافه را برای ساختاری ساده تر حذف می کنند.

Silicates are classified and named according to the way {the tetrahedral are linked}

به جای نوع واضح تر:

Silicates are classified and named according to the way {in which the tetrahedral are linked}

همانطور که این مثال ها نشان می دهد تحلیل وابسته به متون دیدگاههای تازه و مثالهایی از توصیفات ساختاری سنتی ارائه می دهد.اگرچه روش های مبتنی بر متن برای فهم کاربرد زبانی نیز مهم می باشند.برای مثال جالب ترین یافته های مربوط به دو ساختار توصیف شده در بالا احتمالاً الگوهای کاربردی اشان است تا خواص ساختاری اشان.آنچه که مشخصاً قابل توجه به نظر می آید آن است که نوع پیچیده ای از جمله ربطی در ابتدای مکالمه آمده است و این در حالی می باشد که در نوشتار تفسیری بسیار نادر می باشد.۱/۲/۷/۸ .این به طور مساوی شگفت انگیز است که یک نوع از ساختار جمله ربطی ساده شده و کاهش یافته در نثر تفسیری رایج می باشد.۲/۴/۷/۸ به همین نحو الگوهای غیر منتظره کاربرد در بسیاری از حالت های درون قواعدی انگلیسی وجود دارد.

همان گونه که ذکر شد یکی از مهم ترین اهداف قواعد مبتنی بر متن بدست آوردن فراوانی کاربرد می باشد.معلمین ،دانش آموزان ،نویسندگان،و گروه های علمی و دانشگاهی این روش قواعدی را برای یافتن الگوهای قواعدی رایج یا نادر سودمند یافته اند.تا کنون این اطلاعات بر مبنای درک متکلم بومی(native) قرار گرفته است.۹هرچند متکلمین بومی به ندرت تصورات صحیحی از این تفاوت ها دارند.یک مموعه متون رایج مثل LSWE تنها منبع قابل اعتماد از فراوانی اطلاعات است.

وقتی برای توصیف تفاوت های سبک های بیانی می آید ادراک متکلم بومی نیز حتی از درجه اعتماد کمی برخورداراست.اگرچه ما به طور عمومی آگاهیم که حالت های کمی برای سبک بیانی ویژه ای رایج هستند(برای مثال کاربرد مجهول در نثر فنی دانشگاهی).بسیاری از متکلمین بومی از تفاوت های فراگیر کاربرد حالت های قواعدی درونی بی اطلاع هستند..در عین حال بسیاری از حالت های قواعدی حقیقتاً به طرق مختلفی در سبک های بیانی به طور برجسته توزیع شده اند.

برای مثال بسیاری از کلمات و افعال عبارتی (مثل think-know-come on-get in) در مکالمات رایج تر هستند تا در گزارشات خبری و نثر دانشگاهی.شاید شگفت انگیز تر اینکه بسیاری از افعال مدال (can-will-would) در مکالمات نسبت به حالت های بیانی نوشتاری رایج تر می باشند.این انواع یکسان تفاوت برای ساختارهای جمله ای نیز اعمال می شود.برای مثال برای آنهایی که فکر می کنند زبان مکالمه از لحاظ ساختاری از زبان نوشتار ساده تر است،جالب است بدانند که ساختارهای جمله ای متتمی that مثل:

 (I think {Stuart’s gone a bit mad})

در مکالمات بسیار رایج تر است تا در حالت های بیانی نوشتاری.(معمولاً با that ابتدایی که در کلام حذف می شود.ب ۱/۲/۱)

در LGSWE حالت های قواعدی در پرتوی ۳ جنبه کاربرد وابسته به هم امتحان می شوند:۱-توزیع حالت بیانی۲-الگوهای قواعدی لغتی۳-عوامل گرامری/گفتاری.این سه جنبه کاربرد به شرح زیر توضیح داده می شوند:

۱/۲/۱ توزیع حالت بیانی

LGSWE در تمرکزش بر ویژگی های قواعدی ِانواع مشخص متن –چیزی که ما به عنوان سبک بیانی به آن رجوع می کنیم.-نوآوری دارد.همانطوری که گفته شد چهار سبک بیانی مد نظر اصلی عبارتند از: مکالمه ،داستان،زبان روزنامه نگاری و نثر دانشگاهی .حتی یک بررسی اتفاقی از متون از سبک های مختلف زبانی تفاوت های زبانی گسترده ای را آشکار می کند.مقایسه دو متن نمونه زیر یکی از داستان های روزنامه ای و دیگری از مکالمه در یک نمایشگاه هنری چنین تفاوت هایی را مجسم می کند:

زبان روزنامه ای و مکالمه در میان آشناترین انواع نوشتار و گفتار جای دارند.احتمالاً اکثر متکلمین انگلیسی روزنامه نیز می خوانند (حداقل گاهگاه) و همه در مکالمات مشغول هستند.از لحاظ دیگر این دو سبک بیانی متضاد هستند.داستان های روزنامه ای نوشته شده هستند و زبان آن بدقت ویرایش و تصحیح شده است آنها اهداف متمرکز وابسته ای دارند:برای بررسی و ارزش یابی اطلاعات از حوادث اخیر و افراد قابل توجه تنظیم شده اند.آنها ارائه هدفمندی از اطلاعات را دنبال می کنند .و اغلب نحوه ی بیان سازمانی را اتخاذ می کنند.این ویژگی های موقعیتی عموماً نتیجه اش متون دقیق ماهرانه با مدارک نسبتاً آشکار نظرات شخصی همانطور که در متن نمونه اول آورده شده است:

متن نمونه شماره ۱: گزارش روزنامه

<An extract from the British newspaper The Independent, October 1989; from an article describing the historical background of the Rivonia treason trial in South Africa, which began in 1963>

In a recent book on the trial < … >, Hilda Bernstein, the wife of one of those on trial, wrote: “The Rivonia trial was a confrontation in which the opposing forces in South Africa appeared face to face < … >”

The defendants tried to prove that Umkhonto we Sizwe was not part of the ANC. They denied that they had adopted a plan for guerrilla warfare and denied that the ANC was communist.

The state’s case was based mainly on accusations of sabotage and planned sabotage, a case well supported by the evidence found at Rivonia. Detailed plans for Operation Mayibuye, an outline for guerrilla warfare and foreign intervention, were revealed. Mr. Sisulu said that it was just a draft plan, which had not been adopted. (NEWS)

این ویژگی های موقعیتی مکالمات بسیار متفاوت هستند.اولاً آنکه مکالمه گفتاری هستند تا نوشتاری ،و فی البداهه تولید می شوند۶/۲/۱/۱۴،با کلمات و نظم قواعدی که در یک لحظه ترکیب می شوند،همان طور که خود مکالمه این را نشان می دهد.زمان کمی برای تنظیم و ویرایش بعد از آن وجود دارد.اگرچه اصلاح یک سخن با تکرار مجدد آن به طریق صحیح امکان دارد.اما امکان پاک کردن و جایگزینی جمله صحیح با جمله اشتباه نیست.مکالمات از نظر اینکه شخصی و مستقیماً متقابلانه است با متون روزنامه ای متفاوت است.الگوهای مکالمه ای با گرایشات و نظرات فردی طرفین درگیر هستند و برای ساخت یک مشترک یک بحث دوجانبه با یکدیگر متقابلاً عمل می کنند.

ویژگی های موقعیتی مکالمه گزینش و تحلیل را دشوار می سازد.برای گزینش متون از اخبار تحلیل گر صرفاً نیاز به خرید یک روزنامه دارد.علاوه بر این شکی که متوجه کلمات و قواعد استفاده در متن باشد وجود ندارد.برعکس یک متن مکالمه ای باید توسط یک دستگاه ظبط صدا در لحظه ای که سخن گفته می شود ثبت شود.چنانچه فرصت گذشت مکالمه به طور غیر قابل برگشت از دست رفته است.تازه یک نوار ظبط شده هنوز برای تحلیل قواعدی ناکافی می باشد.و باید برروی کاغذ بیاید تا صدا تبدیل به کلمات و قواعد نوشته شده شود.

بر روی کاغذ آوردن اصلاً یک فرایند مکانیکی نیست .در بعضی موارد یک سخت ممکن است بیش از یک تفسیر داشته باشد .در موارد دیگر به آسانی تشخیص سخن گفته شده بدلیل عواملی مثل صدای محیط ،تداخل کلام کسانی که در حال صحبت هستند و یا اینکه سخنگو بسیار سریع صحبت می کند، غیر ممکن است.این کشیدگی های نامفهوم سخن را در رونوشت مکالمه ای زیر(غامض )می گویند..متکلمین در ابتدای هر جمله با حروف مشخص شده اند و خط فاصله نشانه ی وقفه است و در مواقع ضروری صداهای محیط و اطلاعات غیر بیانی آورده شده است.

متن نمونه شماره ۲: مکالمه رودررو

<a service encounter in a picture gallery/framing shop in the USA; speaker A is a middle-aged woman working in the shop; speakers Band Care customers<

A: Okay, so we have two separate ones, or do you want that on one?

B: No, two, I’ll, I’ll, how much are those? Eighteen, well here’s a twenty –

Twenty-one, plus tax – so put that towards her bill.

A: Okay.

C: Ooh, that’s a neat picture.

A: And do we have you on our customer list yet? B: Yes.

A: What is the name – or? Aha! Hey, we like to see those ¨C: <whispering> I want this too.

B: You do?

C: Yes I do.

?: <unclear; giggle>

>later in the same conversation:<

A: Okay, so we need to put – I’m confused now. <laugh> B: They can all go in the same sack.

A: That’s – can it all go on the thing too, or?

B: Yeah – I tell you what; just ring it all up together. A: Okay. (CONV)

  همان طور که توسط این دو متن اقتباسی نشان داده شد ،تفاوت های زبانی برجسته ای بین متون و مکالمات وجود دارد.یکی از تفاوت های بارز در ساختار جمله ای کلی است.در مقالات روزنامه ای ،همه جملات کامل هستند و بسیاری از جملات دارای ساختاری طویل و پیچیده هستند.برعکس ،ادراک کامل جمله در مکالمه بسیار دارای مشکل است.اگر ما از جمله ای که آخر آن علامت پایانی دارد-نقطه،علامت سوال،علامت تعجب،-در متن نمونه ۲ برای نشانه استفاده می کنیم بسیاری از جملات آن مختصر و ناقص هستند.آنها شامل پاسخ های ساده ای مثل (yeah,okey) و به همان میزان جملاتی که با تغییر فکر متکلم ناقص رها می شوند ،هستند.(مثلاًno,two,I’ll,I,ll,how much are those ?okey,so we need to put-I’m confused now).

ما در ۱/۱۴ بر سر این بحث کرده ایم که جمله یک تفکر است که در زبان گفتار کارآمد نیست.این صحیح است که رونوشت ها شامل جملات املایی هستند که این جملات در غالب بخش هایی که با حروف بزرگ شروع و با نشانه های پایانی تمام می شوند،توصیف می شوند.اگرچه نقطه گذاری در متون گفتاری باید با احتیاط مورد استفاده قرار بگیرد :رونویسنده های متون از نقطه گذاری ها برای بازتاب صنایع ادبی استفاده می کنند اما نقش های سخت و سریعی وجود ندارد که در هنگام نقطه گذاری مکالمات طبیعی بتوانیم از آن پیروی کنیم.

مکالمه همچنین تعداد زیادی فرم مخفف داردمثل I’ll-here’s-I’m-that’s در حالی که همه حالت ها در متون روزنامه ای کامل نوشته می شوند.به علاوه ،بسیاری از رجوع ها در مکالمه به درستی مشخص نیست که به چه کسی یا چه چیزی اشاره دارد،برای همین شنونده باید متکی به متن برای فهم باشد(مثال:do you want that on one? That’s-can it all go on thing too, or)

دیگر تفاوت های زبانی بین این نمونه های متنی کمتر واضح هستند.بدلیل طبیعت متقابل مکالمه مراجع متفاوتی برای you (خطاب) وجود دارد .همجنین است برای سوالات مستقیم

Do you want that on one?

How much are those?

Do we have you on our customer list yet?

What is the name?

You do?

و جملات امری مثل:

Put that towards her bill.

Gust ring it all up together.

این ساختارها بدون یک ضمیر خطاب you مناسب نخواهد بود.این حقیقت که گزارشات اخبار به شخص خاصی خطاب نمی کند نبود ضمیر دوم شخص ،سوالات مستقیم و جملات امری (متن ۱)باعث این امر می شود.

علاوه بر این متکلم در مکالمه دائم مرجع ضمیر مرتبط با خود را می سازند(I, we)و احساسات ،افکار شخصی ،فعالیت های گذشته و حال و…خود را توصیف می کنند.(مثلاً hey we like to see those, I want this too, yes I do

Okays we need to put, I’m confused now)

برعکس ،گزارشات خبری یک سبک غیر شخصی بدون هیچ نویسنده شناخته شده اتخاذ می کند و بدینسان هیچ گونه ضمیر اول

شخص ندارد.

نهایتاً به علت اینکه هدف برجسته ی آن گزارش اتفاقات گذشته است.تقریباً تمام افعال در گزارش خبری مربوط به زمان گذشته است.در مکالمه، زمان حال و گروه های فعلی برجسته هستند و تاکید بر فعالیت ها و تقابل سریع (here’s a twenty-they can all go)یا بیان حالات و احساسات جاری اشان(we like, I want) دارند.


لینک دانلود کتاب به زبان اصلی

download

لینک دانلود متن ورد همین پست