پروژه بردهای فرهنگی

Blog page

پروژه بردهای فرهنگی

با توجه به سابقه چندین ساله در مدیریت مجموعه فرهنگی سبحان همواره نیاز به بردهای فرهنگی قوی و پر محتوا و در عین حال متنوع در مجموعه حس می شد. چنین بردها و مطالبی هم به ندرت در سایر مجموعه ها دیده بودم. همین شد که با ممارست زیاد و بررسی فایل های بسیار مجموعه پک های فرهنگی با 18 عنوان مطلب گوناگون ایجاد نمودم و به چاپ رساندم و در بردهای زیبا در مجموعه نصب نموده و حتی یک پک از آن مطالب را به فروش نیز رساندم. حرکت حرکت موثری بود ولی به علت هایی به فرجام مورد نظرم نرسید.
هم اکنون مطالب این بردها قابل عرضه می باشد...
در زیر به نمونه هایی از مطالب این بردها اشاره می شود
نمونه پندهایی از احادیث، بردهای فرهنگی

نمونه پندهایی از احادیث، بردهای فرهنگی

نمونه پندهایی از احادیث، بردهای فرهنگی

نمونه پندهایی از احادیث، بردهای فرهنگی

نمونه پندهایی از احادیث، بردهای فرهنگی

نمونه پندهایی از احادیث، بردهای فرهنگی

نمونه پندهایی از احادیث، بردهای فرهنگی

نمونه پندهایی از احادیث، بردهای فرهنگی

آیا می دانید بردهای فرهنگی مسعود مردیها

برخی مطالب آیا می دانید؟

آیا می دانید بردهای فرهنگی مسعود مردیها

برخی مطالب آیا می دانید؟

آیا می دانید بردهای فرهنگی مسعود مردیها

برخی مطالب آیا می دانید؟

آیا می دانید بردهای فرهنگی مسعود مردیها

برخی مطالب آیا می دانید؟

آیات قرآنی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه پندهایی از قرآن

آیات قرآنی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه پندهایی از قرآن

آیات قرآنی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه پندهایی از قرآن

آیات قرآنی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه پندهایی از قرآن

داستان های اخلاقی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از داستان های اخلاقی

داستان های اخلاقی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از داستان های اخلاقی

داستان های اخلاقی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از داستان های اخلاقی

داستان های اخلاقی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از داستان های اخلاقی

مطالب طنز اصفهانی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب طنز اصفهانی

مطالب طنز اصفهانی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب طنز اصفهانی

مطالب طنز اصفهانی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب طنز اصفهانی

مطالب طنز اصفهانی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب طنز اصفهانی

لطیفه و جک  بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از لطیفه و جک

لطیفه و جک  بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از لطیفه و جک

لطیفه و جک  بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از لطیفه و جک

لطیفه و جک  بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از لطیفه و جک

فرازهایی از دعای ابوحمزه  بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از دعای ابوحمزه

فرازهایی از دعای ابوحمزه  بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از دعای ابوحمزه

فرازهایی از دعای ابوحمزه  بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از دعای ابوحمزه

فرازهایی از دعای ابوحمزه  بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از دعای ابوحمزه

اعجاز علمی قرآن بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از اعجاز علمی قرآن

اعجاز علمی قرآن بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از اعجاز علمی قرآن

اعجاز علمی قرآن بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از اعجاز علمی قرآن

اعجاز علمی قرآن بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از اعجاز علمی قرآن

مطالب آموزنده بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب آموزنده

مطالب آموزنده بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب آموزنده

مطالب آموزنده بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب آموزنده

مطالب آموزنده بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب آموزنده

مطالب علمی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب علمی

مطالب علمی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب علمی

مطالب علمی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب علمی

مطالب علمی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب علمی

طنز تصویری بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از طنز تصویری

طنز تصویری بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از طنز تصویری

طنز تصویری بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از طنز تصویری

طنز تصویری بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از طنز تصویری

مطالب قرآنی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب قرآنی

مطالب قرآنی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب قرآنی

مطالب قرآنی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب قرآنی

مطالب قرآنی بردهای فرهنگی مسعود مردیها

نمونه هایی از مطالب قرآنی

سفارش پک های بردهای فرهنگی ویژه مراکز فرهنگی و پایگاههای بسیج

عزیزانی که مایل به تهیه مطالب و پک های بردهای فرهنگی هستند می توانند از طریق راههای ارتباطی بیان شده در سایت با بنده در ارتباط باشند و اقدام به تهیه این مجموعه کنند. این مجموعه قابل ارسال به تمام نقاط کشور عزیزمان می باشد. جهت توضیحات بیشتر تماس بگیرید و یا اینکه نظر خود را در سایت قرار داده تا در اسرع وقت به شما پاسخ دهم...