مسعود مردیها

کارآفرین

طراح

مترجم و مدرس

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

مسعود مردیها

کارآفرین

طراح

مترجم و مدرس

شاعر و نویسنده

عاشق پیشرفت و خدا

مرا ابراهیم بنامید

نوشته های بلاگ

طراحی مهر خاتم

طراحی مهر خاتم

نمونه کارهای طراحی مهر خاتم انجام گرفته توسط مسعود مردیها


برچسب:
یک دیدگاه بنویسید