طراحی شعر زیبای اهل کاشانم از سهراب سپهری

سالیان دور که سن و سالی نداشتم متن این شعر رو در فایل ورد طراحی کردم. خالی از لطف نبود در سایت قرارش دادم...