تالیف مجموعه کتاب های آموزش زبان

Blog page

تالیف مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی (آموزش آزاد حرفه ای)

تجربه سالیان دراز تدریس زبان انگلیسی مرا به تالیف این مجموعه کتاب ترغیب نمود؛ مجموعه ای که در طی چند سال مورد تدریس واقع شده است و به اصطلاح آزمون خود را پس داده و بارها ویرایش شده است.
مجموعه این کتاب ها قابلیت تدریس به عنوان منابع آموزش زبان مقدماتی تا سطح حرفه ای را دارا می باشد و در موسسات زبان قابل استفاده می باشد.
سطح یک، کتاب زرد

سطح یک (تصاویر کتاب = کلیک روی عکس)

سطح دو، کتاب قرمز

سطح دو (تصاویر کتاب = کلیک روی عکس)

سطح سه، کتاب آبی

سطح سه ،(تصاویر کتاب = کلیک روی عکس)

سطح یک، کتاب زرد

سطح یک (تصاویر کتاب = کلیک روی عکس)

توضیحات کلی مجموعه کتاب های آموزش مقدماتی تا حرفه ای زبان

مجموعه کتاب های اینترچنج، دربرگیرنده ی محتوای آموزشی بسیار خوبی می باشند که سالهاست در اختیار دانش آموزان رشته ی زبان انگلیسی است و آنها را منتفع می سازد. گردآوردنده ی این مجموعه با توجه به سابقه ی تدریس خود به این نتیجه رسید که این مجموعه کتاب ها در عین مفید بودن دارای نقایصی نیز می باشد. مجمل بودن و ناکارآمدی برخی بحث های کتاب، خسته کننده بودن و یکنواختی آن، عدم هماهنگی محتوای کتاب با فرهنگ ایرانی اسلامی دانش آموزان و در نتیجه خسته کننده شدن کتاب، مجمل بودن کتاب در بخش قواعد و لغت شناسی، عدم پویایی کتاب در افزایش دامنه ی لغات دانش آموزان، غیر مفید بودن بسیاری از متن های انتخابی کتاب و اشکالاتی از این دست را می توان از معایب این کتاب ها دانست. ازاین رو نویسنده بر این آمد تا نواقص مذکور را در کتاب حاضر در حد توان خود برطرف سازد. باشد که علاقه مندان و استادان گرامی از محتوای این کتاب بهره برده و نویسنده ی کتاب را نیز از نظرات و پیشنهادات خود بی بهره نگذارند.
مسعود مردیها- 6/11/1391 اصفهان

کتاب آموزش حرفه ای زبان

ویژگی 1
در ابتدای هر درس تعداد 3 الی 5 اصطلاح زیبای انگلیسی متناسب با سطح کتاب به دانش آموزان ارائه می شود، تا دانش آموزان با اصطلاحات رایج زبان آشنا شوند و همچنین کلاس دارای تنوع باشد.

کتاب آموزش حرفه ای زبان

ویژگی 2
با توجه به بخش های مختلف کتاب اصلی اینترچنج اینترو، به فراخور نیاز مباحثی مرتبط با مباحث اصلی کتاب که شامل؛ متن های تحقیقی، داستان های مربوطه، لغت شناسی، دستورزبان، تمرینات و ... می باشد با شماره صفحه ارجاع دهنده به متن اصلی بیان می شود.

کتاب آموزش حرفه ای زبان

ویژگی 3
هر درس دارای یک داستان پایانی می باشد که در آخر هر بخش خواهد آمد. سعی شده است داستان ها متناسب با سطح زبان این کتاب و همچنین دربرگیرنده ی محتوای مفید و آموزشی باشد. در پایان داستان هم لغات مهم و مورد نیاز داستان ارائه می شود.

کتاب آموزش حرفه ای زبان

ویژگی 4
در پایان هر درس تعداد 60 لغت آورده می شود که این لغات شامل لغات درس مربوطه ی کتاب اینترچنج و مابقی لغات مورد نیاز زبان انگلیسی می باشد. ممکن است در درس های مختلف برخی لغات تکرار شوند که به منظور یاد آوری و تکرار است. در پایان کار تعداد 960 لغت کاربردی زبان به دانش آموزان ارائه شده است.

تالیف مجموعه جزوات آموزش زبان انگلیسی (دوره دبیرستان)

با توجه به اینکه در طول سالیان دراز تدریس زبان بسیاری از مخاطبین من دانش آموزان دوران راهنمایی و دبیرستان نیز بوده اند، برای خودم این نیاز را احساس می کردم که برای این مقطع اقدام به تالیف جزوات آموزشی نمایم.این مجموعه کتاب ها حاصل چندین سال تجربه آموزش به دانش آموزان این مقطع است.
مجموعه این کتاب ها بر مبنای کتاب های آموزش زبان در دبیرستان تهیه و تنظیم شده است و مباحث گرامری این مقطع در آن به تفصیل و با زبانی شیوا بیان شده است.
کتاب اول دبیرستان

کتاب اول دبیرستان

کتاب دوم دبیرستان

کتاب دوم دبیرستان

کتاب سوم دبیرستان

کتاب سوم دبیرستان

کتاب پیش دانشگاهی (در دست تالیف)

کتاب پیش دانشگاهی (در دست تالیف)

نحوه سفارش محصول و کلیپ نحوه تدریس

جهت تهیه این محصول برای مجموعه خود از طریق راههای ارتباطی با بنده تماس داشته باشید تا خدمت گذاری نمایم....
در زیر نحوه تدریس زبان انگلیسی خودم رو گذاشتم. خیلی ادعایی ندارم ولی این نمونه یکی از کلاس های زبان من هست. رفاقت توی کلاس های من خیلی مطرحه...