۱۱ اسفند
۱۳۹۶
هوای پر التهاب مسعود مردیها
1 نظرات
۲۶ دی
۱۳۹۶
10531505318008093944
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
دلنوشته ای کوتاه از مسعود مردیها
1 نظرات
۱ مهر
۱۳۹۶
آسیب شناسی شیعه و محبان امام حسین (لباس مشکی و شیعیان دروغین! 2018)
1 نظرات
۲۲ مرداد
۱۳۹۶
آسیب شناسی روابط اجتماعی و دوستی 2018
2 نظرات
۲۰ مرداد
۱۳۹۶
تحولات بنیادین یه جوان، تغییری به سوی امید
2 نظرات
۱۸ تیر
۱۳۹۶
ای عشق سروده مسعود مردیها دکلمه
1 نظرات
۹ اردیبهشت
۱۳۹۶
لحظه عجیبی است!
1 نظرات
۵ اردیبهشت
۱۳۹۶
آسیب شناسی ازدواج در جامعه
1 نظرات
۵ اردیبهشت
۱۳۹۶
افسوس از کلماتی که در دیروز ماند و اینک به یاد نمی آید
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
خوب لحظه ها را میبینم چون از ایستگاه آخر ناگزیرم
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
آسمان آبیش را دارد از دست می دهد
1 نظرات