۱۱ اسفند
۱۳۹۶
هوای پر التهاب مسعود مردیها
1 نظرات
۲۵ بهمن
۱۳۹۶
زندگی در دشت ما آغاز شد
1 نظرات
۲۶ دی
۱۳۹۶
10531505318008093944
1 نظرات
۲۱ دی
۱۳۹۶
شعر-ها
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
دلنوشته ای کوتاه از مسعود مردیها
1 نظرات
۱ مهر
۱۳۹۶
آسیب شناسی شیعه و محبان امام حسین (لباس مشکی و شیعیان دروغین! 2018)
1 نظرات
۱ شهریور
۱۳۹۶
به یاد عشق سکوتی دوباره باید کرد
0 نظرات
۲۲ مرداد
۱۳۹۶
آسیب شناسی روابط اجتماعی و دوستی 2018
2 نظرات
۲۰ مرداد
۱۳۹۶
تحولات بنیادین یه جوان، تغییری به سوی امید
2 نظرات
۱۸ تیر
۱۳۹۶
ای عشق سروده مسعود مردیها دکلمه
1 نظرات
۵ تیر
۱۳۹۶
1
1 نظرات
۱۱ خرداد
۱۳۹۶
ای شب تیره از میان برخیز اشعار مسعود مردیها
1 نظرات