مسعود

۱۱ اسفند
۱۳۹۶
هوای پر التهاب مسعود مردیها
1 نظرات
۲۵ بهمن
۱۳۹۶
زندگی در دشت ما آغاز شد
1 نظرات
۲۶ دی
۱۳۹۶
10531505318008093944
1 نظرات
۲۱ دی
۱۳۹۶
شعر-ها
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
حماقت افراد موجب فقرشان می شود!
0 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
اسراف، آینده بشریت را در حال سوختن می بینم...
0 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
فلسفه شناسی فقر، نگاهی متفاوت!
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
deviations
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
حی علی العزا، حی علی البکاء!!
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
موسیقی و ترانه های پاپ در مقایسه با توحید و موازین ناب
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
دلنوشته ای کوتاه از مسعود مردیها
1 نظرات
۱ مهر
۱۳۹۶
آسیب شناسی شیعه و محبان امام حسین (لباس مشکی و شیعیان دروغین! 2018)
1 نظرات