پندی برای لشکر (مجموعه اشعار مسعود مردیها)

پندی برای لشکر

ای لشکر حسین نیک گوش کن

هر آنچه که شنیده ای تو فراموش کن

نام تو شد مزین به نام آن شهید

از فعل او به جز نیکی کسی ندید

ای کارمند رسمی لشکر بکن تو گوش

در کارها تلاش کن، مشین خموش

دلخوش به این مباش که رها کرده ای تو کار

اینک فزون بکوش و شغلت زمین مزار

مزدی که می بری از خلعت سپاه

با تنبلی و سستی خود آن مکن تباه

سرباز را گرامی بدار و دان

مولا علی بگفت سرباز از خود مران

گویا فراموش کرده ای پست های خود

این قدر پست بدادیم کجا چه شد؟

اینجا چرا لقب تبعیدگاه گرفت

بر پست ها نگاه کن و بمان روزها در شگفت

هرگز گمان مبر که سرباز بَرده است

او در مقام انسانی اش لغزش نکرده است

این بود گوشه هایی ز کار تو

گفتیم تا بماند این پندها برای تو

________

دوران خدمت سربازی

لشکر ۱۴ امام حسین (ع)- ۱۳۹۱/۹/۲۵


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download