هفت مورد از تاثیرات منفی محتوای نامناسب جنسی

ترجمه مسعود مردیها

محتوای نامناسب جنسی یک مشکل است. محتوای نامناسب جنسی یک مشکل شخصی برای بسیاری افراد و مشکلی فرهنگی برای جامعه است. شما ممکن است گمان کنید که تحت تاثیر محتوای نامناسب جنسی قرار نگرفته اید اما حقیقت این است که قرار گرفته اید چراکه محتوای نامناسب جنسی در فرهنگ پیرامون ما قرار گرفته است. بزرگی صنعت پــــُور-ن، تاثیر آن بر رسانه و سرعت فزآینده ی تکنولوژی، که با سهل الوصول بودن، بی نام بودن و ارزان بودن محتوای نامناسب جنسی در هم آمیخته است همه و همه به تاثیر رو به رشد آن بر فرهنگ کمک می کند… ادامه مقاله را در فایل پی دی اف زیر مطالعه نمایید…

متن مقاله اصلی به زبان انگلیسی