2016 دسامبر

۶ دی
۱۳۹۵
24 ویژگی یک مدیر و رهبر استارت آپ
1 نظرات
۲۹ آذر
۱۳۹۵
هفت رفتاری که می بایست در هم بنیانگذار خود بیابید
1 نظرات
۲۳ آذر
۱۳۹۵
مشاری العفاسی اضفیت الحسن العبقا
1 نظرات
۱۶ آذر
۱۳۹۵
راهی عادلانه و درست برای تقسیم مالکیت هر شرکت جدید
1 نظرات